ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 nedir?

ISO 45001, çalışanları ve ziyaretçileri işle ilgili kazalardan ve hastalıklardan korumak için yayınlanan dünyanın uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standardıdır. ISO 45001 sertifikası, çalışanlara ve işletmelere onarılamaz zararlar verebilecek her türlü faktörü azaltmak için geliştirilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliğine Potansiyel olarak yaralanmaya, hastalığa ve hatta ölüme yol açabilecek faktörleri kontrol ederek ulaşılabilir. Sonuç olarak, ISO 45001, çalışanların fiziksel ve / veya zihinsel sağlığına zararlı olan veya tehlike oluşturan tüm faktörleri azaltmakla ilgilenir.

Ne yazık ki, önlenebilir olumsuz işyeri koşulları nedeniyle her gün binlerce işçi hayatını kaybediyor. Aslında, ISO ve Uluslararası Çalışma Örgütü’ne – veya ILO’ya göre – dünya çapında iş kazaları nedeniyle 2,7 milyondan fazla ölüm meydana geliyor. Buna ek olarak, her yıl 374 milyon ölümcül olmayan yaralanma meydana geliyor ve bu da 4 gün veya daha fazla işten devamsızlığa neden oluyor.

Birçok sağlık ve güvenlik uzmanına göre, ISO 45001 bir dönüm noktası niteliğindedir. Uluslararası olarak ilk kez, her büyüklükteki işletme artık onlara daha iyi ve daha sağlam iş sağlığı ve güvenliği önlemleri geliştirmek için net bir yol sunan tek bir çerçeveye erişebilir.

ISO 45001’e geçiş için son tarih 30 EYLÜL 2021’dir.

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İşçi Güvenliğini,

Risk yönetimini,

Risk azaltmayı,

Sakatlanma önlemeyi,

Gelişmiş İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini,

Yasal mevzuata uygunluk için fırsatı,

Üretkenliği,

Kurumsal Güvenlik Kültürünün Gelişmesini sağlar.