ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) standartları, ürün ya da hizmet üreten bir işletmenin temel süreçlerini nasıl yönettiğine ilişkin bir çerçeve oluşturur. İşletmenizin ürün veya hizmet sunup sunmadığına ve büyüklüğünüze veya sektörünüze bakılmaksızın yardımcı olabilirler. Ayrıca, süreçlerin tanınmış standartları karşılamasını sağlayarak, iş hedeflerini netleştirerek ve pahalı hatalardan kaçınarak yeni işletmelerin doğru şekilde başlamasına yardımcı olabilirler.

Geleneksel olarak dört ana bileşene sahiptir;

Kalite planlaması

Kalite güvencesi

Kalite kontrol

Kalite iyileştirme

Kalite yönetimi, yalnızca son ürün ve hizmet kalitesine değil, aynı zamanda bunu başarma yollarına da odaklanan, sürekli iyileştirmenin döngüsel bir sürecidir.

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite yönetim sistemi (KYS), kalite politikaları ve hedeflerine ulaşmak için süreçleri, prosedürleri ve sorumlulukları belgeleyen bir sistemdir. Bir KYS, bir kuruluşun faaliyetlerini müşteri ve yasal gereklilikleri karşılamak ve sürekli olarak etkililiğini ve verimliliğini artırmak için koordine etmesine ve yönlendirmesine yardımcı olur.

ISO 9001, dünyada en çok tanınan ve uygulanan yönetim sistemi standardıdır. Standardın en son sürümü – ISO 9001: 2015 – kuruluşların kendi kalite yönetim programlarını geliştirmek için kullanabilecekleri bir KYS için gereksinimleri belirtir.

Bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, organizasyonların etkili bir şekilde çalışmasına katkı sağlar ve paydaşlara sürekli iyileştirme çabalarını gösterir.

Kalite Yönetim Sistemi uygulamanın yararları:

Ürün veya hizmet sağlama ile ilgili faaliyetlerde daha fazla tutarlılık sağlar

Pahalı hataları azaltır

Zaman ve kaynak kullanımını iyileştirerek verimliliği artır

Müşteri memnuniyetini artır

İşletmenizi daha etkili bir şekilde pazarlar

Yeni pazarlara açılmanızı sağlar

Çalışanları entegre etmeyi kolaylaştırarak büyümeyi daha etkili bir şekilde yönetmenizi sağlar

Ürünlerinizi, süreçlerinizi ve sistemlerinizi sürekli iyileştirmenizi sağlar