ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi sertifikasyonu, çiftlikler, gıda üreticileri, gıda taşımacılığı kuruluşları, gıda depolama kuruluşları, gıda ekipmanı üreticileri, gıda ambalajı üreticileri ve gıda katkı maddesi üreticileri gibi büyüklüğüne bakılmaksızın gıda işleme zincirinde aktif olan her tür işletme için geçerlidir..

ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi sertifikasyonu, insan tüketimine uygun gıda güvenliğini sağlamak için gıda endüstrisindeki risklerin kontrol edilmesine yardımcı olan bir standarttır.

ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi standardı, kuruluş prosesleri içerisindeki tehlikelerin ve kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve analizi (HACCP) sonrasında yapılacak çalışmalar ile güvenli gıda sağlama çalışmalarına dayanmaktadır.

ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi sertifikası,

 • Kuruluşun, uluslararası ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi standardının gerekliliklerine uygunluğu gösterir
 • Kuruluşun, Gıda mevzuatına uygunluğu kanıtlar
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı sayesinde kuruluşa daha ileri bir gıda güvenliği sağlamasına olanak tanır,
 • Yüksek Düzeyli Yapı sayesinde diğer ISO standartları ile kolay entegrasyon sağlar
 • Risk temelli yaklaşımı sayesinde kuruluşun risklerini ve fırsatlarını değerlendirerek daha güçlü yönetilmesini sağlar
 • Personelin yetkinliklerinin ve becerilerinin sürekli artmasını sağlar,
 • Kuruluşun müşterilerine ürünlerin güvenli ve sağlıklı olduğunu kanıtlamanıza olanak tanır.
 • Gıda güvenliğinin kapsamlı ve verimli bir şekilde kontrol edilmesini sağlar
 • Düşük kaliteli ve sağlık açısından riskli yiyeceklerin oluşumunu en aza indirir
 • İşletme itibarını ve kurumsal imajı geliştirir
 • Pazarda rekabet avantajı sağlar
 • Daha iyi kaynak kullanımı ve daha düşük arıza maliyetleri sağlar