ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 enerji yönetim sistemi, kuruluşların enerji kullanımını daha iyi yönetmelerine yardımcı olur. ISO 50001 enerji politikasının geliştirilmesi ve uygulanması, enerji kullanımı için hedefler belirlenmesi ve bunlara ulaşmak için eylem planları oluşturulmasını içerir. Buna, yeni enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerin uygulanması, enerji atıklarının azaltılması veya enerji maliyetlerini düşürmek için mevcut süreçlerin iyileştirilmesi de olabilir. ISO 50001, Enerji yönetim sistemleri- Kullanım kılavuzluğundaki gereklilikler, organizasyonlara etkin bir enerji yönetimi sistemi geliştirmek için tanımlanmış bir çerçeve sağlar. Diğer ISO yönetim sistemi standartlarında olduğu gibi, sürekli gelişme için “Plan-Yap- Kontrol İşlemi” (PUKO) sürecini takip eder. ISO 50001, kuruluşların aşağıdakileri yapmasını sağlayan bir dizi gereksinim sunmaktadır:

 • Daha etkin enerji kullanımı için bir politika geliştirin
 • Bu politika ile uyumlu olacak enerji hedefleri belirleyin
 • Daha iyi anlamak ve daha doğru karar vermek için veri toplayın
 • Elde edilen sonuçları ölçün
 • Politikanın etkinliğini gözden geçirin
 • Enerji yönetimini sürekli iyileştirin

ISO 50001’in temel yapısı, diğer yönetim sistemi standartlarına benzer ve bu nedenle, ISO 9001 veya ISO 14001’e göre mevcut yönetim sistemlerine entegre edilmesi kolaydır. Bu, kuruluşların sinerjiden yararlanmasını ve genel gereksinimleri ortak bir şekilde uygulamasına olanak tanır.

ISO 50001 Faydaları

Bir enerji yönetimi sisteminin uygulanması, basit bir organizasyon değişikliği ile sonuçlanır ve büyük yatırımlar yapılmadan önemli ölçüde tasarruf sağlanır.

 • Şeffaf enerji akışının sağlanması
 • Enerji akışının sürekli izlenmesi ile; enerji verimliliğinin sürekli kılınması
 • Tasarım ve satın alma uygulamalarının enerji performansıyla ilgili olarak değerlendirilmesi
 • Veri analizi vasıtasıyla enerji tasarrufu potansiyelinin belirlenmesi
 • Enerji maliyetleri ve sera gazı emisyonlarının azaltılması
 • Çalışanların farkındalığının artırılması
 • Yasal gerekliliklere uygunluğun sağlanması
 • Kuruluş imajına ve rekabetçi yapısına katkı sağlaması
 • Vergi avantajları sağlaması
 • Kuruluş modernizasyonu için itici güç oluşturması

ISO 50001’den kimler faydalanabilir? ISO 50001 hangi enerji sektörlerini kapsar?

 • İnşaat
 • Endüstriyel ürünler ve prosesleri
 • Yenilenebilir enerji santralleri
 • Enerji üretim santralleri
 • IT ve ev aletleri uygulamaları ve üreticileri
 • Rüzgâr ve güneş enerji santralleri
 • Ulaştırma sektörü