Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolü

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği uyarınca basınçlı kapların periyodik kontrolü yıllık olarak yapılmak zorundadır. Yasa ve ilgili yönetmeliğe uymayanlar hakkında para cezası uygulanmaktadır.

BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ HANGİ EKİPMANLARA YAPILIR?

İç basıncı 0,5 bardan büyük olan içine akışkan doldurmak için tasarlanmış ve imal edilmiş hazneye basınçlı kap denir. Bu tanıma uyan basınçlı kapların periyodik kontrolleri yapılır. Basınçlı ekipmanlar aşağıdakiler ve benzeri ekipmanlardır.

  • Buhar kazanı
  • Kızgın su kazanı
  • Kalorifer kazanı
  • Hava tankı
  • Kompresör
  • Hidrofor
  • Genleşme tankı
  • Otoklav