Elektriksel Ölçümler

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği gereğince aşağıda listelenen ölçümlerin yılda bir yetkili kuruluşlarca yapılması zorunludur. Yasa ve ilgili yönetmeliğe uymayanlar hakkında para cezası uygulanmaktadır.

  • İç Tesisat Uygunluk Raporu
  • Paratoner Topraklaması Ölçümü
  • Trafo Topraklama Ölçümü
  • Pano Topraklama Ölçümü
  • Makina Topraklama Ölçümü