ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS), bir kuruluşun çevresel etkilerini azaltmasını ve işletme verimliliğini artırmasını sağlayan süreçler ve uygulamalar kümesidir.

Çevresel Yönetim Sistemi (ÇYS) standardı, bir işletmenin temel çevresel tehlikelerini ve risklerini nasıl yönettiğine ilişkin bir çerçeve oluşturur. İşletmenizin ürün veya hizmet sunup sunmadığına ve büyüklüğünüze veya sektörünüze bakılmaksızın alınabilir. Ayrıca, süreçlerin yasal gereksinimlerinizi ve ISO 14001: 2015 ÇYS gibi tanınmış uluslararası standartları karşılamasını sağlayarak yeni kurulan işletmelerin doğru şekilde başlamasına yardımcı olur. Bir ÇYS, çevresel iş hedeflerini netleştirmenize yardımcı olacak ve genellikle yerel makamlar, ülkenin çevre kurumu ve hükümet tarafından uygulanan pahalı hatalardan ve cezalardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Çevre yönetim sistemi, bir işletmenin faaliyetinin temelini oluşturduğunda, yalnızca çevresel etkiyi azaltmakla kalmaz, aynı zamanda firmanın itibarını iyileştirir, müşteri güvenini arttırır ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesine yardımcı olur. Uluslararası olarak tanınan ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardı, bağımsız bir sistem olarak veya daha geniş entegre bir yaklaşımın parçası olarak, işletmelerin faaliyetlerini etkileyebilecek tüm yönlerini tanımlamasına ve kontrol etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

​ ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI

Tüm dünya çevresel ayak izlerini azaltmak ve yasal olarak uyumlu olmak için kuruluşlara daha fazla önem ve inceleme uygularken, ISO 14001 sertifikasyonunun alınması işletmelere aşağıda bulunan faydaları sağlar:

Rakipler, müşteriler ve yasal düzenleyiciler arasındaki itibarın artmasını,

Enerji, atık ve sudan tasarruf edilmesini,

Verimliliğin artmasını ve operasyon maliyetlerinizin azalmasını,

Yasal zorunlulukları karşılanmasını ve güvenin artmasını,

Sürekli iyileştirmenin sağlanmasını,

Acil durum faaliyetlerinin etkili bir şekilde yönetilmesini,

Atık verimliliğinin arttırılmasını  ve maliyetlerinizi azaltılmasını,

Pahalı çevre hatalarının azaltılmasını,

Yasal ve çevresel şartlara uyumluluk göstererek daha yüksek değerli müşteriler elde edilmesini sağlar.