Asansör CE Belgelendirme

CE işareti, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir.

CE işareti ‘Conformite European’ kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürdeki anlamı ‘European Conformity’, Avrupa Normlarına Uygunluktur. CE işareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği’nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu, “ürün direktifleri” olarak anılan temel gerekliliklere uygun olduğunu gösterir. CE işareti, taşımayan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerine giremez, bu nedenle CE işareti, ürünlerin Avrupa Birliği iç pazarında serbestçe dolaşımına olanak veren bir “Endüstriyel ürün pasaportu” olarak tanımlanabilir.

CE işareti, ürünün AB içerisinde serbestçe dolaşımını sağlayan, 1 Ocak 2004 itibariyle Türkiye iç pazarında da kullanılma zorunluluğu olan, üreticinin garanti beyanı olmakla beraber bir bakıma ürünün pasaportu niteliğinde olan bir işarettir.

CE İşareti, bir kalite markası değildir. CE İşareti, herhangi bir yerden alınan marka olmayıp, imalatçı tarafından ürüne/ambalaja/ilgili dokümana yapıştırılır.

CE işareti taşıyan bir ürün tüketici tarafından belli standartlara, kalite ve güvenlik standartlarına uygun olduğunu bilinmesini sağlamış olur. Kısacası CE işareti taşıyan bir ürünün güvenilir olduğunu gösterir. Avrupa Birliği uyum kapsamında ülkemizde bu standartları uygulamakta, ve CE standartları ülkemizde de kanuni düzenlemeler eşliğinde bir zorunluluk olarak belirlenmiştir ve üretim yapan sektörler için gereklidir.

Asansör Firmalarının mevcut yasalar ve yönetmelikler gereği Ce Belgesi almaları zorunludur. Ce Belgesi almayan asansörcüler montaj yapamazlar. Yapmış oldukları ürünlere kendi markalarını vuramazlar.

Avrupa Komisyonu tarafından “2014/33/AB Asansör Yönetmeliği” kapsamında, ürün belgelendirme kuruluşu olarak Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi (NANDO) üzerinde “2722” kimlik numarası ile Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) olarak yayınlamış bulunmaktadır.

Onaylanmış Kuruluş Olarak Faliyet Kapsamımız :

Asansörlerin AB Tip İncelemesi (Modül B, Ek IV-B)

Asansörlerin Son Muayenesi (Ek V)

Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Modül G, Ek VIII)

Asansörlerin Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül E, Ek X)

Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi ile Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu (Modül H1, Ek XI)