Asansör Periyodik Kontrolü

04 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı resmi gazetede yayınlanan ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ, uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin yapılması zorunludur.

Belediyeler 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca hizmet alanlarında bulunan asansörlerin periyodik kontrollerini sağlamak için TÜRKAK tarafından ISO 17020 Standardında akredite olmuş ve  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalamak zorundadırlar.

Aliment Mühendislik hem TÜRKAK akredite bir kuruluş olarak hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı havuzunda yer alan yetkili bir kuruluş olarak ülkemizin farklı bölgelerinde asansör periyodik kontrolü yapan bir kuruluştur.

Bina sorumlusu 06.04.2019 tarihli ve 30737 sayılı resmi gazetede yayınlanan Asansör İşletme Ve Bakım Yönetmeliği kriterlerine uygun bir yetkili servis ile sözleşme imzalamak zorundadır

Periyodik kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin nezaretinde gerçekleştirilir.

Aliment Mühendislik, tanzim ettiği periyodik kontrol raporunu ilgili belediyeye, asansör monte edene veya onun yetkili servisine ve bina sorumlusuna iletir. Bu rapor, Aliment Mühendislik, ilgili belediyeye, asansör monte eden veya onun yetkili servisi ve bina sorumlusunca muhafaza edilir.

Asansörde meydana gelecek bir kaza sonrasında bina sorumlusunca periyodik kontrolün tekrar edilmesi sağlanır.

Periyodik kontrol, belediyenin protokol yaptığı A tipi muayene kuruluşu tarafından bina sorumlusunun talebi üzerine veya resen yapılır.

Periyodik kontrol ücretinin hesaplanmasında esas alınacak olan fiyat, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan  Komisyon kararı doğrultusunda belirlenir.

Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan fiyatları, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar takip eden yılın Ocak ayı itibarıyla arttırılır ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilir.

Periyodik kontrol ücreti, bina sorumlusundan KDV dahil olarak A tipi muayene kuruluşunca tahsil edilir.

Periyodik Kontrol Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Periyodik kontrol sonuçları kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz olmak üzere dört grupta değerlendirilir.

Kusursuz olarak tanımlanan asansöre, belediye adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilir.

Hafif kusurlu olarak tanımlanan asansöre, belediye adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından mavi renkli bilgi etiketi iliştirilir.

Kusurlu olarak tanımlanan asansöre, belediye adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından sarı renkli bilgi etiketi iliştirilir.

Güvensiz olarak tanımlanan asansöre, belediye adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilir.

GÜVENSİZ ASANSÖR (KIRMIZI ETİKET)

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, belediye tarafından hizmetten men edilir.

Güvensiz olarak tanımlanan asansörün altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu sorumludur.

KUSURLU ASANSÖR (SARI ETİKET)

Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla yüz yirmi gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, belediye tarafından hizmetten men edilir.

HAFİF KUSURLU ASANSÖR (MAVİ ETİKET)

Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.

KUSURSUZ ASANSÖR (YEŞİL ETİKET)

Asansör kusursuz olarak tanımlı (yeşil etiket) iliştirilmiş olsa dahi Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere yılda en az bir defa periyodik kontrolünü yaptırmalıdır.