Eğitim

 1. Yönetim Sistemleri Temel Eğitimleri ve Dokümantasyon Eğitimleri

Konusu:

İlgili yönetim sistemi standardlarındaki temel terim ve kavramların açıklanması
İlgili yönetim sistemi prensiplerinin açıklanması
İlgili yönetim sistemi standardındaki tüm maddelerin detaylı açıklanması
İlgili yönetim sistemi dokümantasyon şartları
Pratik çalışmalar
Denetim, belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme

Kimler Katılabilir:

Şirketlerinde yönetim sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar
Danışmanlar

 1. Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi

Konusu:

 • İlgili yönetim sistemi standardlarındaki temel terim ve kavramların açıklanması
 • İlgili yönetim sistemi prensiplerinin açıklanması
 • İlgili yönetim sistemi standardındaki tüm maddelerin objektif delillerle açıklanması
 • Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 • Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 • Denetim planlama (Check list, denetim planı v.b oluşturma)
 • Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Pratik çalışmalar
 • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 • Değerlendirme sınavı

Kimler Katılabilir:

 • İç denetçi olmak isteyenler
 • Şirketlerinde yönetim sisteminin uygunluğunu değerlendirmek isteyen tüm çalışanlar
 • Danışmanlar
 1. BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ

Eğitimin İçeriği:

 • İlgili yönetim sistemi standardlarındaki temel terim ve kavramların açıklanması
 • İlgili yönetim sistemi prensiplerinin açıklanması
 • İlgili yönetim sistemi standardlarındaki tüm maddelerin detaylı incelenmesi
 • İlgili Yönetimi Sistemi’nin Kurulması ve Uygulanması Süreci
 • İlgili Yönetim Sistemi Dokümantasyon Organizasyonu
 • İlgili Yönetim Sistemi Denetimi
 • ISO 19011 Standardı
 • Başdenetçinin ve denetçinin denetimdeki rolü
 • Denetim teknikleri
 • Denetim planı hazırlanması
 • Soru listesi hazırlanması
 • Denetim Türleri ve Şekilleri
 • Denetim Aşamaları ve Kapsamı
 • Denetim Sırasında Göz önünde Tutulacak Hususlar
 • Denetçi Özellikleri
 • Denetçi, Baş Denetçi ve Denetlenen tarafın Sorumlulukları
 • Denetim Planı ve Raporlanması
 • Uygunsuzluk Raporlama Teknikleri
 • Örnek Denetim Uygulamaları, Değerlendirmeleri
 • Baş Denetçi Sınavı

Eğitimin Amacı:

İlgili Yönetim Sistemi Standardına göre sistemin kurulması, uygulanması, sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan eğitimi vermek ve sistem için Denetçi/Baş Denetçi yetiştirmek

Eğitimin Süresi:

40 Saat

Katılımcı Profili:

İlgili Yönetim Sistemini uygulamaya başlayacak veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları.