HELAL Belgelendirme

Hızla gelişen teknolojiden destek alıp ivme kazanarak büyüyen gıda ve kimya endüstrisi, tüketici ihtiyaçlarını karşılamada kolaylık ve çeşitlilik sağlamakla birlikte beraberinde farklı soru ve sorunları da getirmiştir. Bunlardan bir tanesi de İslam alemi tarafından İslami hükümlere uygun helal ürün tüketilip tüketilmediği sorunudur.

Tüm insanların güvenli gıda ürünü tüketme hakkı mevcuttur. Bunun yanında Müslümanların İslami hükümlere uygun gıda, kozmetik vb. ürünleri tüketme hakkı mutlaktır. Müslümanlar yüzyıllardır İslami hükümlere uygun gıda vb. tüketim malzemelerini belirlemede sorun yaşamamışlardı. Çünkü tüketilen ürünler, içeriği daha basit olan ve çoğunlukla ev tipi ürünlerdi. Ancak, son dönemdeki teknolojik gelişmelerle birlikte, gıda sektöründeki atılım ve gelişmeler beraberinde ürün çeşitliliği ve içerik karmaşasını da getirmiştir.

Helal ürün; öncelikle temiz ve güvenilir ürün demektir. Bunun yanında hammadde girişinden son ürünün tüketimine kadar olan tüm aşamalarda, İslami hükümlere uygun içerik, hammadde, faaliyet ve süreç ile üretilen ürün demektir. Bu bağlamda İslam dinince yasaklanmamış ürünler Helal olarak nitelendirilmektedir.

Helal Belgelendirmedeki Sorunlar 

 • Helal belgelendirme alanındaki farklı belgelendirme sistemleri, logolar, prosedürler ile Helal belgelendirme dünyasını parçalı bir yapıya sokmuştur. 
 • Farklı ülke pazarları için farklı belge alma zorunluluğu sebebiyle birden fazla belgelendirme süreci yaşanması,
 • Güvenilirliği olmayan helal belgeleri sebebiyle Müşteri/Pazar Kaybı,

ÇÖZÜM  HELAL AKREDİTASYON KURUMU (HAK) AKREDİTASYONU  

 

 • Geniş katılımla hazırlanan, üyelerin nitelikli oyçokluğuyla kabul edilen, uygulanabilirliği yüksek standartlar 
 • Helal Belgelendirme Sistemi ile tüm İslam coğrafyasında Artan Tüketici Güveni 
 • Engellerden Arındırılmış Ticaret 
 • Rekabetçi Ortam 
 • Verimli Üretim 
 • Kaliteli Ürün ve Hizmetler 
 • Modern Kalite Altyapısı

HELAL BELGELENDİRMENİN FAYDALARI 

 

 • Dünya genelinde giderek talebin arttığı helal ürün ve hizmet pazarından pay alma
 • Helal belgelendirme zorunluluğu olan ülke pazarlarına erişim imkanı 
 • Firmaların faaliyet alanını ve müşteri portföyünü genişletmesine yardımcı olma 
 • Ürün ve hizmetlere olan güvende artış 
 • Firmaların idari, teknik ve finansal işleyişinde kalite artışı 

Neden HAK Akreditasyonuna Sahip Helal Belgesi Tercih Edilmeli?

HAK akreditasyonuna sahip helal belgeleri 

• Tüketici için önemli bir güven unsurudur. 

• Firmalar için büyük bir prestij kaynağıdır. 

HAK’tan akredite helal belgeleri vasıtasıyla 

 • Firmalara yönelik tüketici güveni artacak, müşteriler nezdindeki itibar yükselecektir 
 • Belgelendirmede maliyetler ve iş yükü azalacaktır
 • Firmaların ürün ve hizmetlerinin kalitesi yükselecektir 
 • Helal belgeli ürün ve hizmetler tüm İslam coğrafyasında pazara giriş kolaylığı yaşayacak, firmaların yeni pazarlara erişim imkanı artacaktır

HAK’tan akredite helal belgelerine ilişkin maliyetler 

 • İç piyasada KOSGEB İşletme Geliştirme Desteği Programı 
 • İhracatta Ticaret Bakanlığı Pazara Giriş Belgelendirme ve Analiz Desteği kapsamında desteklenmektedir.

4 Haziran 2022 tarih ve 31856 sayılı resmi gazetede yayınlanan kanun ile  

Türkiye’de helal uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların, Helal Akreditasyon Kurumunca veya Helal Akreditasyon Kurumunun taraf olduğu ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmaları kapsamında diğer ülkelerce yetkili kılınmış kurumlarca helal akreditasyonu zorunludur.

Bu Kanuna aykırı hareket edenlere ve kanuna aykırı olarak akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu tarafından 100.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

Kararı alınmıştır.

 Aliment belgelendirme  29/04/2022 tarihinden itibaren Helal Akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş bir kuruluştur. Akreditasyon sertifikası ve kapsamı https://www.hak.gov.tr/akredite-kuruluslar adresinded doğrulanabilir.