Hakkımızda

Aliment, 2012 yılı başında, 2000 yılından beri sektörde faaliyet gösteren ortaklar tarafından kurulmuş ve belgelendirme, denetim ve muayene faaliyetlerine başlamıştır.

Aliment, her türlü müşteri ihtiyacına cevap verebilecek yeteneğe ve altyapıya sahiptir.

Amacımız, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkesinden ödün vermeden belgelendirme, denetim ve muayene hizmetleri sunduğumuz kuruluşların arzu ettikleri performans seviyelerine ulaşmalarına yardımcı olarak, hem kendilerinin hem de müşterilerinin beklentilerini aşabilmelerini sağlamaktır.

Belgelendirme, denetim ve muayene faaliyetlerinde, uluslararası kurallara uygun, farklılık yaratan hizmetler sunmak ve hizmet çeşitliliğini arttırmak Aliment için son derecede önemli olmakla birlikte, sürekliliği sağlanabilecek başarılarımızın da temelini oluşturmaktadır.

Aliment olarak amacımız, belgelendirme, denetim ve muayene hizmetlerimiz süresince, her iki tarafın da mükemmelliği ulaşacağı uzun vadeli bir iş ortaklığı oluşturmak, geliştirmek ve devam ettirmektir.

Aliment, mesleki deneyimleri ile konularında uzmanlaşmış profesyonel kadrosuyla siz değerli müşterilerimize hizmet sunmaktadır. Aliment; belgelendirme, otel denetimi ve gıda muayene hizmetlerini Türkiye sınırları dahilinde sunmaktadır.


Kalite Politikamız

 • ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 22003, ISO/IEC 17065 ve ISO 19011 standartlarına uygun olarak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan denetim, belgelendirme ve muayene hizmetleri yapmak,
 • Yeterli ve yetkin olduğumuz alanlarda gerçekleştirdiğimiz denetim, gözetim ve muayene hizmetlerinde, teknolojik ve yasal gelişmeleri yakından takip ederek, güvenilir ve uluslararası alanda lider firma olmak,
 • Akreditasyon kuralları çerçevesinde en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Personelimizin kalifikasyonunu eğitimler yoluyla arttırmak
 • Belirlenen hedeflere ilişkin analizleri yapmak ve
 • Sistemimizi sürekli iyileştirmektir.

Lider

Güvenilir

Tarafsız


Tarafsızlık Taahhüdü

 • Sistem belgelendirme ve muayene işlemlerini, konu ile ilgili olan tüm taraflardan bağımsız olarak yerine getireceğini,
 • Aliment ve çalışanlarının, sistem belgelendirme ve muayene işlemlerinin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını,
 • Aliment yönetimi ve personelinin, belgelendirme ve muayene işlemlerinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını,
 • Bütün çalışanlarının, hizmet alan kuruluşların ve Aliment ile ticari ilişkisi olan kuruluşların saygınlığını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınacağını,
 • Belgelendirme, denetim ve muayene işlemleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını, kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranışlardan uzak durulacağını, yanlı ve hoşgörüsüz olunmayacağını, tarafsız ve bağımsız davranılacağını,
 • Belgelendirme uygulamasında yer alan Tarafsızlığı Koruma, Belgelendirme ile İtiraz ve Şikayet Komitelerinin, kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız olarak faaliyet göstereceğini,
 • Belgelendirme hizmetleri yapılması amacıyla herhangi bir kuruluşun belgelendirilmeyeceğini,
 • Aliment çalışanlarının ve kendi adına hareket eden şahısların, belgelendirilen veya muayene işlemleri yapılan kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermeyeceğini,
 • Komiteler ve kendi adına hareket eden şahıslar da dahil, kendi kuruluşunun her seviyesinde, belgelendirme faaliyetleri sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğini korumak için, mevcut akreditasyon kanunu, yönetmelikleri ve tebliğlerine uyulacağını,
 • Özel bir ürün veya belgelendirilen kuruluş ile muayene işlemleri hakkındaki bilgilerin, ilgili kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını,
 • Bu gibi bilgilerin, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, belgelendirilen kuruluş, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,
 • Kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağını,
 • Kendisinden doğabilecek kanıtlı zararlar olursa her tür yasal tazminatı ödeyeceğini,
 • Belgelendirme ve muayene işlemlerinin çalıştırılması için gerekli olan mali kaynakların, şirket ortaklarının kişisel varlıkları ile de desteklenerek sürekli şekilde korunacağını ve devamlılığının sağlanacağını,
 • Aliment'in sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşların belgelendirilmeyeceğini,
 • Hizmetlerden faydalanmanın, başvuran kuruluşun büyüklüğüne veya bu kuruluşun herhangi bir dernek (teşekkül) veya gruba üye olmasına ve belgelendirilmiş olan kuruluşların sayısına bağlı olmayacağını,
 • İlgili bütün tarafların verilen belgelendirme ve muayene hizmetlerine ulaşabileceğini, bu durumda gereksiz mali külfet veya diğer şartlar öne sürülmeyeceğini ve uyulmak zorunda olunan tüm kural ve dokümanların ayrım yapmayacak şekilde uygulanacağını,
 • Sahiplerinin üye olduğu dernek, cemiyet ve sivil toplum kuruluşları vb.'ne herhangi bir ayrıcalık yapılmayacağını
 • Üst Yönetim, aldığı kararlarla personel üzerinde herhangi bir baskı oluşturmayacağını
 • TS EN ISO/IEC 17021-1, TS EN ISO/IEC 17065 ve TS EN ISO / IEC 17020: 2012 Ek: A Normatif şartları karşılayacağını
 • Üst Yönetim, personeller arası ayrım gözetmeyeceğini
beyan ve taahhüt eder.
01.01.2018
GENEL MÜDÜR
Atilla YILDIRIM